LOTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HELISECO" SP. Z O.O.

Nasze przedsiębiorstwo powstało w 1975 roku jako wydzielona jednostka pod nazwą ZEUŚ (Zakład Eksploatacyjny Usług Śmigłowcowych), w ramach struktury organizacyjnej WSK "PZL Świdnik". Do zadań ZEUŚ należała realizacja cywilnych usług śmigłowcowych, w szczególności usług agrolotniczych, przewozu podróżnych, przewozu ładunków oraz realizacja programów badawczych dotyczących aparatur aplikacyjnych montowanych na śmigłowcach i szkolenie personelu lotniczego. Mając oparcie w zakładzie macierzystym - producencie śmigłowców MI-2 oraz KANIA i PZL W-3 SOKÓŁ i wyposażenia do nich, przedsiębiorstwo rozwijało się dynamicznie.

W 1992 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa "ZEUŚ" w spółkę o nazwie Lotnicze Przedsiębiorstwo Usługowe "HELISECO" Sp. z o.o. Pakiet 100% udziałów spółki jest własnością WSK PZL Świdnik S.A. Od 1975 roku przedsiębiorstwo wykonywało szeroki zakres usług lotniczych w Polsce, Egipcie, Sudanie, Hiszpanii, Portugalii, i wielu innych krajach. Od początku swego istnienia śmigłowce LPU HELISECO Sp. z o.o. wykonały ponad 166.000 godzin lotów usługowych.

Olbrzymie doświadczenie zdobyte przez pilotów i mechaników w ciągu 25 lat pracy w różnych warunkach jest gwarancją bezpiecznego i rzetelnego wykonywania zadań lotniczych. W celu utrzymania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności pracownicy LPU HELISECO Sp. z o.o. uczestniczą w specjalnych szkoleniach organizowanych każdego roku. O dużym doświadczeniu załóg lotniczych świadczy fakt, że średni nalot dowódców śmigłowców wynosi od 3000 do 12000 godzin.
LPU HELISECO Sp. z o.o. podlega nadzorowi Władzy Lotniczej w Polsce i posiada stosowne certyfikaty i koncesje upoważniające do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych i obsługi sprzętu. Zakres oferty w obszarze cywilnych usług śmigłowcowych obejmuje następujące rodzaje lotów:

  • ochrona przeciwpożarowa lasów
  • ochrona upraw rolnych i leśnych przed szkodnikami i chorobami
  • kontrola linii energetycznych z powietrza
  • przewóz pasażerów i ładunków
  • obsługa imprez sportowych i turystycznych
  • szkolenie personelu lotniczego
  • prace dźwigowo-montażowe
  • loty dla celów reklamy i fotogrametryczne